6/13/2007

The Sims 2 Special DVD Edition


http://epidem.ru/uploads/posts/1180988175_sims2fash5001226d7ae6318.jpg

สินค้าแฟชั่นน่าซื้อน่าใช้สำหรับซิมส์ของคุณ จาก H&M*

ผู้จำหน่ายสินค้าแฟชั่นจากยุโรปที่กำลังโด่งดังในอเมริกาด้วยแฟชั่นที่เป็นผู้นำเทรนด์ กำลังจะมาสู่เกม The Sims 2! ซิมส์ของคุณสามารถเลือกซื้อเลือกใส่เสื้อผ้าชายและหญิง ตั้งแต่ ชุดกระโปรง, กางเกงยีนส์, และชุดอื่นๆ พร้อมด้วยเครื่องประดับ – ทั้งหมดเปี่ยมด้วยสีสรรค์จากการออกแบบของ H&M นอกจากนี้คุณยังสามารถออกแบบร้าน H&M ของคุณเองด้วยเครื่องตกแต่งร้าน เช่น หุ่น, ราวแขวนเสื้อผ้า, เครื่องเก็บเงิน, และห้องลองชุด จากนั้นซิมส์ของคุณสามารถแสดงสายผลิตภัณฑ์แฟชั่นใหม่ของพวกเขาได้โดยการจัดงานแสดงแฟชั่น พร้อมด้วยแคทวอล์คสำหรับเดินแบบ อัพเดทเครื่องแต่งกายซิมส์ของคุณ, ออกแบบร้าน H&M ที่สนุกและอินเทรนด์, และให้พวกเขาก้าวไปบนทางเดินแห่งแฟชั่น
*Requires The Sims 2, The Sims 2 Special DVD Edition, or The Sims 2 Holiday Edition to play

>>>>>Product Key<<<<<
F6B3-G84H-8UR3-D8R2-SZ9E
7ZDM-GJLM-7E9T-60LS-SH6X
4BA2-DRUB-H32X-FPV7-V6LC
K5MD-XGZF-ELOG-DVLV-WA7H

Download: - 425 MB

Code:

http://www.upload.th.la/download.php?id=AEBBD88C7 - Part 01
http://www.upload.th.la/download.php?id=1104ADA18 - Part 02
http://www.upload.th.la/download.php?id=731B15743 - Part 03
http://www.upload.th.la/download.php?id=3FEE96AB8 - Part 04
http://www.upload.th.la/download.php?id=FCB37B3D4 - Part 05
http://www.upload.th.la/download.php?id=32449B618 - Part 06
http://www.upload.th.la/download.php?id=6E87AA7A3 - Part 07
http://www.upload.th.la/download.php?id=081280503 - Part 08
http://www.upload.th.la/download.php?id=EE67B6224 - Part 09
http://www.upload.th.la/download.php?id=48E9F53E8 - Part 10
http://www.upload.th.la/download.php?id=2DBC28307 - Part 11
http://www.upload.th.la/download.php?id=CE8DF8E77 - Part 12
http://www.upload.th.la/download.php?id=4F59079C3 - Part 13
http://www.upload.th.la/download.php?id=FBBDB62B7 - Part 14
http://www.upload.th.la/download.php?id=6D9A59207 - Part 15
http://www.upload.th.la/download.php?id=58989AEC8 - Part 16

Files Password: Sims2SP5_Uploaded_By_BOYZ

Reviving Old Computer Games


Remember the good old days of gaming, when there were only 5 pixels in the protagonist and your imagination could turn them into a heroic figure of Schwarzenegger proportions? When the enemies and the heroes were distinguished by colour and you only needed one button on the joystick? Well times have changed and technology has moved on. Pulling my old Commodore 64 or Atari out of the back of the cupboard and setting them up often takes more time than the nostalgic pang lasts. I've also noticed that some of my old disks are starting to age and become corrupted. Enter the Internet.

The wonderfully technologically gifted and giving Internet populace is out in force in their attempts to preserve the older side of gaming. Remakes and Emulators for almost any old machine can be found around the Internet. Emulators act as a layer between old software and new hardware allowing modern PCs to run programs that such hardware was never meant to see. Commodore 64, Amiga, NES, Master System, Arcade Machines and more have all been emulated and the necessary programs placed online for download, usually for free.

Emulation is not a new idea. I had a hardware emulator for the VIC20 that plugged into the back of my Commodore 64 and allowed the use of the older VIC20 cartridges with the new hardware (I never actually owned a VIC20 or any programs for it but that's another issue). Emulator popularity has been fading in and out for many years, only coming into many people's attention with the release of Bleem!, a Playstation emulator for PC that was released while the PSOne still held a dominant share of the video game market. Bleemcast (a Playstation emulator for the Sega Dreamcast) soon followed causing one of the more interesting video game legal battles as Sony fought to have the emulator shut down. However, the emulators have a strong following and very active user base.

Emulators are easy to find and download. Simply search for the system you want and add the word emulator to the end (e.g. "SNES Emulator") and you'll probably come up with a lot of hits. Be slightly wary as some emulator sites will either be false links or may contain pornographic ads. Setting the emulators up to run is usually fairly straightforward and there's a fair chance that you'll be able to find some documentation and help. Some of the newer systems require a BIOS image to be installed with the emulator. This is to get around the legal issues raised by Sony in the Bleem! legal battles by requiring you to be in possession of a Playstation BIOS (and hence, presumably, a Playstation) in order to play the games on your computer. Making a BIOS image to load into your computer will most likely be beyond your technical expertise, but a quick check of your console's case will reveal the file you need to get and then it's as simple as searching the internet for a BIOS image that matches the BIOS you already own.

Of interest are the PC emulators now available. Windows no longer has very good support for older DOS-based games so there are a few emulators out there now to emulate the DOS environment. DOSBox (http://dosbox.sourceforge.net/) is probably the best known of the crop. There are also game-specific emulators such as ScummVM (www.scummvm.org) or DOOM Legacy (http://legacy.newdoom.com/) that focus specifically on certain games and hence are able to improve the experience for those particular titles.

Once you have yourself an emulator you'll need to get yourself some programs to run with it. These programs are called 'ROMs' and are images of the original storage device that the program came on (be it a cartridge, tape, floppy or other). The process of creating a ROM is probably far too technical for the vast majority of computer users so you're probably going to have to find a 'backup' from somewhere to download. This is where the venture gets slightly foggy. Basically the deal is that you can only have a program ROM if you own the original program. So if you have boxes of old Amiga disks, NES cartridges, or other old gaming programs stored away somewhere, you're in luck, otherwise you're treading on legally shifty ground. While it can easily be argued that the downloading of a 1987 computer game is of no real consequence to the company that has in all likelihood closed down, copyright doesn't actually expire for 50 years and computer games just haven't been around that long.

Online 'emulation' is a new area now being explored. The idea is that you simply play the game in your browser through a Java applet or Flash application. These might not always strictly be emulated programs but many remakes are feature perfect with the originals. The graphics, sounds, and game play remain intact. One excellent place to look for online games is Every Video Game (http://www.everyvideogame.com). While the site does not in fact contain 'every video game' it does have a very large list of old games from the arcades, GameBoy, NES, and Master System all playable through your browser. Many remakes can also be found at Shockwave's site (http://www.shockwave.com/sw/actiongames/arcade_classics/).

Some of the old games have even been remade and updated for this modern world we now live in. Try doing a search for remakes of a game title you particularly enjoyed and you may be surprised at what you find. There are games that have been updated to be 3D, such as some old favourites of mine: Pac man (http://www.caiman.us/scripts/fw/f1292.html) and Barbarian (http://www.dgdevteam.tk/), and while these might not always be brilliant games or remakes in their own right, the thought and effort put in often leads to an enjoyable diversion. There are also more traditional versions of games that have just updated the code as well as possibly the graphics so that they can still be run.

So if you're feeling nostalgic or just can't get the hang of these new-fangled games that require you to push fifty buttons in a precise configuration just to jump, you may like to check out the emulation and remake scene. It's surprisingly entertaining to go back in time to when games were simple yet fun.

Daniel Punch M6.Net Web Helpers http://www.m6.net

No comments: